10 alkalmas művészetterápiás csoport indul segítők számára.

A csoport lehetőséget ad, hogy segítő hivatásúak elfogadó, támogató közegben fejezzék ki és osszák meg egymással a munkájukból eredő élményeiket. A csoport a tagok szakmai önismeretével, munkához való viszonyával, hogylétével, szükségleteivel, dilemmáival dolgozik.  

A magunkhoz és egymáshoz való kreatív és elfogadó kapcsolódáshoz a művészetterápiát hívjuk segítségül, egy védett, minősítés nélküli térben. Nagy teret kap a szabad alkotás és a közös beszélgetés. Az alkotás, formákkal, színekkel, anyagokkal való találkozás oldja a feszültséget és segít távolságból ránézni az adott helyzetre, míg a  csoporttársak inspirációt, támogatást, új szempontokat, visszajelzéseket adnak.
A részvételhez nincs szükség alkotásban vagy művészetekben való jártasságra.

A csoport nem szupervíziós (szakmai esetfeldolgozás) jelleggel működik, hanem a csoporttagok önismerete, szakmai önismerete, és öngondoskodása van fókuszban. Szeretettel várunk művészetterapeutákat, szociális munkásokat, gyászterapeutákat, pszichológusokat, pedagógusokat, orvosokat, és mindenkit, aki segítőként tevékenykedik.

Két hetente, összesen 10 alkalommal találkozunk. Az első alkalom után lehetőség van a teljes folyamatra való elköteleződésről dönteni. Ezután zárttá válik a csoport, azaz végig ugyanazokkal a tagokkal leszünk együtt.

Időpont: 2 hetente, vasárnaponként 16.00-19.00
Első alkalom: április 14.
Helyszín: az Astoriánál
Létszám: min 6 – max 10 fő
Ár: 3000.-/alkalom, összesen 30 000.- (egyéni ütemezéssel fizetve)

Jelentkezni április 10.-ig lehet, az arvai.virag@gmail.com email címen.

Várok mindenkit szeretettel!